AKS Active

Prognoza zysków

JAK ZAROBIĆ MILIARDY

Jak duże koncerny mogą zarobić miliardy? Na przykładzie Toyoty

PROGNOZA ZYSKÓW TOYOTY

Modyfikacja AKS S1 L - nisko-kosztowa - częściowe buforowanie ciepła nadmiarowego

Szacowane wg modelu mat - fiz
korzyści użytkownika po modyfikacji

Zmniejszenie emisji CO2 o 23g/km

zmniejszenie zużycia paliwa o 1l/100km

MOŻLIWE PODWYŻSZENIE CENY ZMODYFIKOWANEGO POJAZDU O 500 EURO

Prognozowane roczne zyski z modyfikacji S1L

3,4 mld euro

na rynkach niechronionych patentami AKS
globalnie 85% = 3 463,75 mln euro

Sprzedaż pojazdów
8,15 milionów

Dopłata do ceny rynkowej
500 euro

100%- n% wzrostu kosztów produkcji
100%-15%

0,54 mld euro​

na rynkach chronionych patentami, do 22.02.2036
globalnie 15% = 540,00 mln euro

Sprzedaż pojazdów
1,44 milionów

Dopłata
500 euro

100%- n% wzrostu kosztów- x% licencja wyłączna
100%-15%-10%

3,6 mld euro

ew. sublicencje na rynkach chronionych
do 22.02.2036 = 3 661,20 mln euro

Sprzedaż innych producentów
13,56 milionów

Stawka np. 60% dopłaty
300 euro

100%- x% licencja wyłączna
100%-10%

8 mld euro

dla pełnego zakresu patentów jak AKS S1+S2 = 8 054,64 mln euro

Aktywna komora spalania AKS

AKS to innowacyjna struktura silnika tłokowego, przełamująca ograniczenia sprawności wg drugiej zasady termodynamiki. Naniesienie w komorach spalania izolowanych termicznie warstw może rewolucyjnie obniżyć zużycie paliwa i emisję CO2.

A – źródło ciepła
B – źródło (otoczenie) zimna
C – chłodnica (chłodzenie zewnętrzne)
1 – bufory termiczne BT zachowujące porcje ciepła nadmiarowego
2 – bufory termiczne BT zachowujące porcje anergii
3 – odbiorniki strumienia egzergii jako energii mechanicznej, uwzględnione dla wyznaczania bilansu strumieni energii, ukształtowanych źródłem i odbiornikiem