AKS Active

ZBIGNIEW SADLAK

WYNALAZCA AKS

Zbigniew Sadlak

Zarówno potencjał organizacyjny firmy, jak i doświadczenie w komercjalizacji patentów, należy sprowadzić do osoby właściciela, którego kompetencje do realizacji projektu pod względem merytorycznym i formalnym określa się jako bardzo dobre. Biorąc pod uwagę posiadane przez niego kontakty z jednostkami naukowymi oraz znanymi na rynku firmami (np. Husqvarna), które wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów w znacznych ilościach mają wpisane w historię, i fakt, że zawsze chętnie ofiarują Wnioskodawcy swą pomoc, należy określić opisywany potencjał organizacyjny, w kontekście komercjalizacji patentów, jako doskonały.

Kompetencje inżynierskie i droga zawodowa Zbigniewa Sadlaka, właściciela BIS, twórcy, prowadzącego i właściciela projektu PS/PSG/PSE, który będzie koordynował wszelkie zadania i odpowiadał będzie za prawidłową realizację projektu:

1965 r. – ukończenie studiów na Politechnice Wrocławskiej– mgr inż. elektronik, specjalizacja maszyny matematyczne. Podjęcie pracy w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych, następnie w Pracowni Projektów Automatyki Mera-Elwro, do internowania w 1981. Prace projektowe i wdrożenia automatyki dla bloków energetycznych, okrętów i hut stali oraz miedzi – opracowanie i algorytmizacja dla wydziału elektrolizy huty modelu matematycznego  automatycznej identyfikacji wielowymiarowego procesu elektrolizy miedzi. Opracowanie i wdrożenie kilkudziesięciu programowalnych poligonowych, wielorubieżowych strzelnic bojowych oddziałów piechoty i czołgów, z symulacją pola walki.

1981 r. – wybrany przez pracowników na przewodniczącego Komitetu Założycielskiego Samorządu w Mera-Elwro, rozpoczęcie organizowania komitetu współpracy samorządów Dolnego Śląska – pogłębienie wiedzy w zarządzaniu dużym przedsiębiorstwem przemysłowym. W stanie wojennym wspomaganie strajku z pozycji samorządu, po aresztowaniu komitetu strajkowego Solidarności osobiste zarządzenie i nadzorowanie strajku włoskiego, internowanie, po zwolnieniu wspomaganie protestów, emigracja do RFN. Po uzyskaniu azylu politycznego w RFN cykl szkoleń zawodowych i od 1985 praca dla firmy Siemens, a od 1990 założenie IBS, opartego na sieci wysokokwalifikowanych partnerów zatrudnianych zadaniowo – wykonywane prace to modelowanie procesów technologicznych, algorytmizacja, oprogramowanie i kompleksowe uruchomianie do odbioru jednostkowych zautomatyzowanych obiektów przemysłowych. Niektóre z wdrożeń to przemysłowa weryfikacja systemów automatyki Siemensa, systemy automatyki dla walcowni blach, sieci grzejnych lotnisk wojskowych NATO, doświadczalnych instalacji akumulacji energii cieplnej dla budynków, stanowisk badawczych kół szybkich kolei, komór niskotemperaturowych do testowania pojazdów, także systemy automatyki pomieszczeń technologicznych produkcji układów scalonych, klimatyzacji i wyposażenia hal przemysłowych oraz budynków, zintegrowana automatyka systemów technicznego wyposażenia sieci hoteli miejskich. Opracowanie własnej metodyki optymalnej algorytmizacji i strukturyzowania oprogramowania użytkowego dla automatyki przemysłowej.

2006 r.- założenie BIS, biura inżynieryjnego do wdrażania projektów wynalazczych w kraju, również w partnerskiej formule działania.

Doświadczenie dotyczące uzyskiwania ochrony patentowej wynalazków

Lata 1970 -1980 – cztery opatentowane wynalazki, w tym 1-bitowy procesor sterowania logicznego chroniony patentem także w USA i w kilku krajach europejskich, zastosowany do załączania i odstawiania bloków energetycznych.

2009 r. – uzyskany patent krajowy na dozowanie płynów z opakowań detalicznych.

2012 r. – opracowana została oferta promocji usług telekomu przez BIS/IBS jako próba wstępnej komercjalizacji przedsięwzięcia PS w celu pozyskania środków finansowych na dalsze prace wdrożeniowe. Z dzisiejszej perspektywy można stwierdzić, że prognozy dokonane ówcześnie przez firmę BIS były bardzo trafne, gdyż rynek usług telekomunikacyjnych dla obsługi pojazdów intensywnie rozwija się w przewidywanym wówczas kierunku.

Potencjał BIS jako jednoosobowej firmy inżynierskiej wynika z dużej swobody działania. Nie jest ona ograniczona codzienną troską o utrzymanie stałych pracowników, co daje możliwość dość swobodnego podejmowania przyszłościowych badań i zadań. W sieci partnerów firmy dobierany jest zespół wykonawców do zadań, a nie zadania dla istniejącego zespołu. Na podstawie kontaktów naukowych Politechniki Wrocławskiej, z którą firma ściśle współpracuje, z wieloma uczelniami w kraju i za granicą, istnieje możliwość organizacji zespołu badawczego o najwyższych kwalifikacjach naukowych. O potencjale i możliwościach badawczo-organizacyjnych BIS świadczą Umowy z Politechnikami, prace w IKEM,  później w Husqvarna przy opracowywaniu i wdrażaniu i patentowaniu czterech prototypów (w sumie ok. kilkunastu dobranych zadaniowo wykonawców i konsultantów, o najwyższych warsztatowych, konstruktorskich i naukowych kwalifikacjach). Kontakty te stanowią również znaczną wartość w kontekście przeprowadzenia procedur patentowych na objęte projektem wynalazki, zarządzania wiedzą i metod komercjalizacji – w razie potrzeby mogą one stanowić źródło cennej informacji.

Niektóre działania inżynierskie i droga zawodowa ZS, inicjatora projektu PS/PSG

Ukończenie w 1965 studiów na Politechnice Wrocławskiej – mgr inż. elektronik, specjalizacja maszyny matematyczne. Podjęcie pracy w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych, następnie w Pracowni Projektów Automatyki Mera-Elwro, do internowania w 1981. Prace projektowe i wdrożenia automatyki dla bloków energetycznych, okrętów i hut oraz opracowanie i wdrożenie kilkudziesięciu programowalnych poligonowych wielorubieżowych strzelnic bojowych oddziałów piechoty i czołgów, z symulacją pola walki
Po uzyskaniu azylu politycznego w RFN cykl szkoleń zawodowych i od 1985 praca dla firmy Siemens, a od 1990 założenie IBS, opartego na sieci wysokokwalifikowanych partnerów zatrudnianych zadaniowo – wykonywane prace to modelowanie procesów technologicznych, algorytmizacja, oprogramowanie i kompleksowe uruchomianie do odbioru jednostkowych zautomatyzowanych obiektów przemysłowych. Niektóre z wdrożeń to przemysłowa weryfikacja systemów automatyki Siemensa, systemy automatyki dla walcowni blach, sieci grzejnych lotnisk wojskowych, doświadczalnych instalacji akumulacji energii cieplnej dla budynków, stanowisk badawczych kół szybkich kolei, komór niskotemperaturowych do testowania pojazdów, także systemy automatyki pomieszczeń technologicznych produkcji układów scalonych, klimatyzacji i wyposażenia hal przemysłowych oraz budynków, zintegrowana automatyka sieci hoteli miejskich. Opracowanie własnej metodyki optymalnej algorytmizacji i strukturyzowania oprogramowania użytkowego dla automatyki przemysłowej.
W 2006 założenie BIS, biura inżynieryjnego do wdrażania projektów wynalazczych w kraju, również w partnerskiej formule działania.
W 1970 -1980 cztery opatentowane wynalazki, w tym 1-bitowy procesor sterowania logicznego chroniony patentem także w USA i w paru krajach europejskich, zastosowany do załączania i odstawiania bloków energetycznych. W 2009 r. uzyskany kolejny patent krajowy na dozowanie płynów z opakowań detalicznych.
W 1980 – mianowany przedstawicielem „Solidarności” w prezydium Społecznego Komitetu Panoramy Racławickiej – zorganizowanie nacisku zakładów pracy na władze dla odzyskania Panoramy, przywiezienie Panoramy do Wrocławia i wspomaganie dalszych prac
W 1981 – wybrany przez pracowników na przewodniczącego Komitetu Założycielskiego Samorządu w Mera-Elwro, rozpoczęcie organizowania komitetu współpracy samorządów Dolnego Śląska, w stanie wojennym wspomaganie strajku z pozycji samorządu, po aresztowaniu komitetu strajkowego Solidarności zarządzenie i nadzorowanie strajku włoskiego, internowanie, po zwolnieniu wspomaganie protestów, emigracja do RFN
Od 1983 – azyl polityczny w Monachium, współorganizowanie wsparcia politycznego, sprzętowego i finansowego dla opozycji w kraju, dostawy poprzez Mirosława Chojeckiego profesjonalnych zszywaczy dla opozycyjnych wydawnictw, zainicjowanie Apelu Katyńskiego (coroczne indywidualne i przez wiele osób wysyłanie z różnych krajów dużych -A4- protestacyjnych kart pocztowych do Gorbaczowa, z potwierdzeniem odbioru), wspomaganie niemieckich akcji dobroczynnych dla potrzebujących w kraju.
1991 -2001 – zorganizowanie i kierowanie Zespołem Pieśni i Tańca Polonez, nazywanym „monachijskim Mazowszem” samodzielnie wyposażonym w dobry sprzęt i ponad sto oryginalnych strojów, w sumie występowało ponad 150 osób, liczne występy w całych Niemczech i poza, także w Polsce, w tym pierwszy oficjalny udział zespołu polskiego na Oktoberfest, z bardzo dobrymi recenzjami
2002/2003 – zorganizowanie i przewodzenie Komitetowi Obrony Parafii, w skutecznym proteście, popartym przez ponad 1100 osób przeciwko bezdyskusyjnej w ramach Kościoła kardynalskiej decyzji niemieckiej Kurii zlikwidowania polskiej postsolidarnościowej parafii w Monachium. Odznaczenie przez watykańskiego polonijnego arcybiskupa medalem „zasłużony dla Kościoła Katolickiego”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *